Novinky

4.6.2013

Starland Holding

Prezentačné portálové riešenie a IS na správu projektov a záujmových lokalít klienta.
 
23.5.2013

Funkčný update HR modulu pre klienta v oblasti IT

V uplynulých dňoch sme ukončili práce na ďalšom funkčnom rozšírení nami navrhnutého a dodaného HR modulu pre klienta v oblasti IT a konzultačných služieb.
 
15.5.2013

Lomtec.com v médiách

Mienkotvorný ekonomický portál si všíma dosiahnuté úspechy našej spoločnosti a prácu nášho obchodného riaditeľa M. Sedláka.
 
26.4.2013

Realitná spoločnosť Slovenskej sporiteľne

Návrh a dodávka informačného systému na dynamické vytváranie a administráciu katalógu nehnuteľností pre Realitnú spoločnosť Slovenskej sporiteľne.
 
18.4.2013

BK Inter Incheba Bratislava

Webový portál s prepracovaným štatistickým modulom pre BK Inter Incheba Bratislava.
 
8.4.2013

Združenie pre bankové karty Slovenskej republiky

Analýza aktuálneho stavu, reorganizácia štruktúry stránok, grafický a funkčný update portálu.
 
29.3.2013

Posilňujeme náš tím

Hľadáme nových, šikovných ľudí do nášho tímu.
 
18.3.2013

Analýza DMS pre klienta v oblasti energetiky

V uplynulých dňoch sme zrealizovali rozsiahlu analýzu existujúceho DMS systému a prostredia infraštruktúry pre klienta v oblasti energetiky.
 
5.3.2013

Rozvoj informačného systému na podporu vzdelávania

Návrh a realizácia nových funkčných modulov a vlastností v rámci dodávaného komplexného informačného systému pre klienta v oblasti celoživotného vzdelávania.
 
26.2.2013

Erste Private Banking

Úspešne sme zrealizovali ďalší z radu projektov pre Slovenskú sporiteľňu.