Asset Management SLSP

Korporátna stránka bývalej dcérskej spoločnosti Slovenskej sporiteľne, dnes už 100%-nej dcéry rakúskej Erste Asset Management, GmbH bola realizovaná na základe spoločného design manuálu Erste Group ešte v roku 2002.

Obsahovo zameraná stránka poskytuje klientom bežné informácie o činnosti a produktoch spoločnosti v dvoch jazykových mutáciách (SK, EN).

www.amslsp.sk

Klient: Slovenská sporiteľňa
Dátum realizácie: september 2002

Použité riešenia a funkčné moduly

Použité technológie

Ďalšie projekty realizované pre tohto klienta


Galéria