CEEM Asset Management System

Pre spoločnosť zaoberajúcu sa predajom finančných produktov a správou portfólií klientov sme pripravili Asset Management System.

Základnými funkciami systému sú:

  • Riadenie predaja a správy investičných produktov
  • Riadenie siete finančných poradcov 
  • Virtuálny portfolio management
  • Automatizácia kolektívneho investovania 
  • Digitalizácia administratívnej činnosti
  • On-line výpočet odmien pre finančných poradcov 
  • On-line výpočet hodnôt finančných produktov
  • Automatizácia procesu tvorby reportov

Dátum realizácie: júl 2004

Použité technológie