Cenové info

Zámerom projektu Cenové info je porovnávanie cien produktov jednotlivých internetových obchodov. Služba je určená pre registrovaných partnerov, ktorými sú prevádzkovatelia jednotlivých internetových obchodov.

Dodané riešenie je postavené na redakčnom systéme ActiveWeb a upravenom module Katalóg produktov, kotrý umožňuje ku každému z produktov zadávať viacero cien a zoraďovať ich od najmenšej po najväčšiu tak, ako ich ponúkajú jednotlivé internetové obchody.

Import a párovanie cien produktov prebieha jednak manuálne, prostredníctvom privátnej zóny, ale aj automaticky formou importu XML súboru, ktorý obsahuje informácie o cenách.

Klient: MMBOXX
Dátum realizácie: september 2007

Použité technológie

  • .NET
  • MS SQL Server

Galéria