Cvičná banka

Cieľom eLearningového projektu cvičná banka je naučiť ľudí rozumne riadiť svoje financie a tiež naučiť sa správne vyhodnocovať informácie z prostredia bankových produktov a zistiť tak, ktoré produkty sú pre nich najvýhodnejsšie.

Prvú časť cvičnej banky tvoria vzdelávanie a testy. Používateľ je prostredníctvom praktických skúsenosti konkrétnej rodiny konfrontovaný s bankovými produktami, ktoré mu môžu poslúžiť na každodenné uľahčenie života.

V druhej časti cvičnej banky sa klient ocitá v úlohe bankového poradcu. Jeho úlohou je vedieť vyhodnotiť potreby konkrétneho zákazníka a ponúknuť mu správny produkt, resp. službu.

Tretia časť cvičnej banky zase poslúži ľuďom, ktorí zatiaľ nemajú praktickú skúsenosť s realizáciou platieb prostredníctvom internet bankingu. V cvičnej banke si vďaka realizácii simulovanej platby môžu jednoducho vyskúšať ako uhradiť šek či faktúru. 

Klient: Nadácia Slovenskej sporiteľne
Dátum realizácie: december 2012

Použité technológie

Ďalšie projekty realizované pre tohto klienta


Galéria