Development & Transition

Lomtec.com je dlhoročným partnerom a dodávateľom vysoko kvalitných a sofistikovaných eBusiness riešení pre UNDP. Predmetom dodávky v prípade projektu Development & Transition Newsletter Website boli design, programovanie, dodávka CMS – redakčného systému ActiveWeb slúžiaceho na publikovanie a úpravu kompletného obsahu webových stránok.

Development & Transiton je spoločným projektom UNDP (United Nations Development Programme) a LSE (The London School of Economics). Podstatou projektu je sledovanie a podpora najmä ekonomického rozvoja a ľudských práv v krajinách strednej a východnej Európy, bývalého Sovietskeho zväzu a Turecku.

Stránka slúži na publikovanie pravidelne vydávané newslettre, ktoré sa venujú napr. problematike rozširovania EÚ, možnostiam ekonomického a politického rozvoja v krajinách postihnutých vojnovým konfliktom, migrácii, ochrane národnostných menšín a pod.

Pravidelné newslettre na stránke sú publikované v anglickom a ruskom jazyku. Je možné si ich stiahnuť vo forme PDF, ale taktiež je možné prečítať si jednotlivé články, ktoré tvoria konkrétne číslo newslettra, priamo na webe. Ku každému z článkov je možné zaujať stanovisko účasťou v diskusii.

www.developmentandtransition.net

Klient: UNDP
Dátum realizácie: apríl 2007

Použité riešenia a funkčné moduly

Použité technológie


Galéria