e-medi.sk

Internetový obchod s medicínskymi potrebami pre spoločnosť 5G spol. s r. o.

Základom použitého riešenia sa stal redakčný systém ActiveWeb eShop, ktorý je určený pre kompletnú správu a riadenie internetových obchodov. Klient sa rozhodol využiť preddefinovaný grafický layout, pre ktorý sa použili klientom definované farby. Grafické úpravy sa dotkli aj headeru stránky.

www.e-medi.sk

Klient: 5G
Dátum realizácie: apríl 2010

Použité riešenia a funkčné moduly

Použité technológie


Galéria