eLearningový školiaci systém

E-learningový školiaci systém pre potreby Národného športového centra.

Dodaná aplikácia je postavená na riešení LMS Moodle, ktoré sme integrovali s prehliadačom kurzov Lomtec ActivePlayer. ActivePlayer obsahuje viacero pokročilých funkcionalít na vytváranie, editáciu, prehrávanie a vyhodnocovanie kurzov.

Výhodou dodaného riešenia eLearningového školiaceho systému je jednoduché a prívetivé používateľské rozhranie bez nutnosti ovládania programovacích jazykov. Používatelia ocenia možnosť jednoduchého vytvárania kurzov a ich kategorizácie, resp. rozdelenia podľa tém, ale tiež napríklad možnosť rozdelenia kurzov do časových úsekov, kvôli ľahšiemu zvládnutiu štúdijnej látky.

Systém umožňuje vytváranie neobmedzeného množstva kurzov pre neobmedzený počet používateľov s rozličnými prístupovými právami. Administrátor systému má možnosť vytvorenia kurzu, zadania jeho základných nastavení, pozvania študentov a tiež vyhodnocovania úspešnosti jednotlivých účastníkov kurzu.

Lomtec ActivePlayer umožňuje implementáciu animácii, slideshow prezentácií či rozličných typov otázok. Kurzy môžu obsahovať otázky s jednou, alebo viacerými správnymi odpoveďami, alebo aj tzv. drag and drop otázky, ktoré umožňujú priradenie grafických objektov alebo textov predom určeným miestam,.

Klient: Národné športové centrum
Dátum realizácie: december 2010

Použité technológie

  • Lomtec ActivePlayer
  • LMS Moodle

Galéria