Elektrovod

Jednoduchá webová prezentácia, ktorá slúži na informovanie verejnosti, klientov a partnerov spoločnosti Elektovod Holding, a.s o svojich aktivitách a dosiahnutých úspechoch.

V minulosti používal klient na správu obsahu svojich webových stránok náš produkt - systém Website24. Táto služba ponúka najmä menším klientom dostatočný komfort ohľadom vytvárania a riadenia obsahu jednoduchých webových stránok.

Neskôr Elektrovod akceptoval našu ponuku, ktorá súvisela s celkovým redesignom webovej prezentácie, ale najmä s prechodom na vyššiu verziu nášho redakčného systému Lomtec ActiveWeb. Oproti systému Website24 sú možnosti ActiveWebu neporovnateľne väčšie.

Najväčšou pridanou hodnotou je skutočnosť, že užívateľ nie je limitovaný preddefinovanými grafickými šablónami a obmedzenými funkčnými vlastnosťami, resp. počtom stránok.

Klient: Elektrovod holding
Dátum realizácie: jún 2008

Použité riešenia a funkčné moduly

Použité technológie


Galéria