Erste Group IT SK

Profesionálna firemná webová prezentácia spoločnosti Erste Group IT Slovakia prináša základné informácie o činnosti spoločnosti, o poskytovaných riešeniach a službách.

Základom webovej prezentácie je redakčný systém ActiveWeb doplnený o špeciálne upravený modul Kariéra,  ktorý umožňuje publikovanie voľných pracovných pozícií v dátovej štruktúre portálu Profesia.sk, na ktorý sú tieto ponuky práce exportované v štandardnom XML formáte.

Pracovníci HR oddelenia tak majú zjednodušenú prácu keďže im odpadá povinnosť publikovať ponuky práce na vlastnom webe a ešte raz aj na Profesii.

www.egit.sk

Klient: Erste Group IT SK
Dátum realizácie: apríl 2012

Použité riešenia a funkčné moduly

Použité technológie


Galéria