Factoring SLSP

Korporátna stránka dcérskej spoločnosti Slovenskej sporiteľne bola realizovaná na základe spoločného design manuálu Erste Group ešte v roku 2002.

Obsahovo zameraná stránka poskytuje klientom bežné informácie o činnosti a produktoch spoločnosti v troch jazykových mutáciách (SK, EN, DE).

www.factoringslsp.sk

Klient: Slovenská sporiteľňa
Dátum realizácie: júl 2002

Použité technológie

Ďalšie projekty realizované pre tohto klienta


Galéria