Finančné správy

Portál Finančné správy prináša redakčné, ale najmä agentúrne informácie z prostredia ekonomiky a financií.

Základom použitého riešenia je redakčný systém ActiveWeb vo verzii Magazine, ktorý je doplnený o viacero funkčných modulov, umožňujúcich jednoduchú úpravu redakčných článkov a ich okamžité publikovanie.

Dátum realizácie: september 2009

Použité riešenia a funkčné moduly

Použité technológie


Galéria