Finančné vzdelávanie

eLearningový školiaci program so zameraním na vzdelávanie v oblasti financií.

Program pod názvom "Čo vieš o financiách" obsahuje deväť lekcií, v rámci ktorých je možné sa dozvedieť viac o hospodárení s peniazmi, o ich rozumnom utrácaní, o bezpečnosti elektronického bankovníctva, ale napríklad tiež o tom ako správne napísať svoj životopis, resp. ako sa kvalitne pripraviť na pohovor.

Okrem samotnej možnosti štúdia je pre účastníkov programu k dispozícii aj možnosť otestovať si svoje znalosti z tejto oblasti. Testy pozostávajú z otázok, ku ktorým je k dispozícii vždy niekoľko možností odpovede. Po vykonaní testu sa okamžite zobrazí počet správnych a nesprávnych odpovedí. V prípade nesprávne zodpovedanej otázky sa graficky zvýrazní aj spávna odpoveď.

Vypĺňanie testov je anonymné avšak vyhotovený systém obsahuje štatistiku testov, ktorá monitoruje úspešnosť odpovedí na jednotlivé otázky. Pre administrátora eLearningového modulu je v rámci back officu k dispozícii výkonný nástroj na správu testov a tém, resp. správu obsahu jednotlivých kapitol.

Súčasťou dodaného riešenia je aj Slovník pojmov, ktorý je s eLearningovým modulom finančného vzdelávania prepojený. V rámci slovníka pojmov je možné pridávať nové termíny, pojmy, prípadne ich editovať. Termín, ktorý bol takýmto spôsobom pridaný do slovníka pojmov je následne na prezentačnej vrstve stránky graficky odlíšený a pri hover efekte sa užívateľovi zobrazí okienko s jeho vysvetlením.

V rámci druhej fázy projektu Finančného vzdelávania by mala pribudnúť aj sekcia so zaujimavosťami z oblasti financií. Tie budú prezentované zábavnou formou pričom by nemali napr. online hry či flashové prezentácie.

www.nadaciaslsp.sk/financne-vzdelavanie/

Klient: Nadácia Slovenskej sporiteľne
Dátum realizácie: apríl 2011

Použité technológie

Ďalšie projekty realizované pre tohto klienta


Galéria