Greben

Jednoduchá, ale graficky príťažlivá webová prezentácia obchodu s čokoládou, predajne Lindt.

Stránka v súčasnosti neobsahuje žiadne zložité funkčné moduly. Hlavným zámerom bolo navodenie príjemnej atmosféry, ktorá súvisí s konzumáciou tejto celosvetovo uznávanej značky čokolády.

Obsah webu je administrovateľný prostredníctvom redakčného systému Lomtec ActiveWeb. V budúcnosti sa uvažuje o rozšírení stránky aj o modul eShop.

Klient: Greben
Dátum realizácie: máj 2008

Použité riešenia a funkčné moduly

Použité technológie


Galéria