Portál školského športu

Systém na automatické vytváranie a riadenie školských športových súťaží. Databáza škôl, učiteľov telesnej výchovy, súťažiacich žiakov, športových súťaží a všetkých výsledkov.

Vyhotovené riešenie zároveň slúži na vytváranie a organizovanie turnajov a športových podujatí, vytváranie a tlač súpisiek súťažiacich škôl, zadávanie, kontrolu a publikovanie výsledkov zápasov a pretekov v rámci súťaží organizovaných sekciou štátnej starostlivosti o šport na ministerstve školstva SR.

V septembri 2010 bol systém odovzdaný do prevádzky pre širšiu verejnosť a pracovníci Sekcie štátnej starostlivosti o šport a pracovníci KŠÚ začali s migráciou a napĺňaním obsahu. Začiatkom októbra boli školám zaslané prihlasovacie údaje do systému spolu s informáciami ako majú postupovať v procese prihlasovania sa do jednotlivých súťaží.

Chcete sa dozvedieť viac? Pozrite si prípadovú štúdiu k projektu.
 

www.skolskysport.sk

Klient: Slovenská asociácia univerzitného športu
Dátum realizácie: október 2010

Použité riešenia a funkčné moduly

Použité technológie


Galéria