Overovanie poistných vzťahov

Informačný portál pre pre potreby Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej ÚDZS) poskytuje dôležité informácie ohľadom poistných vzťahov, evidencie lekárov a evidencie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Používateľmi portálu sú lekári, zamestnanci poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (PZS), poisťovne a verejnosť.

Bežný, neprihlásený, používateľ má k dispozícii základný súbor funkcií, medzi ktoré patria možnosť overenia poistného vzťahu poistenca, overenie kódu lekára a overenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (PZS).

Lekári a zamestnanci PZS majú okrem toho možnosť hromadného overenia poistného vzťahu poistenca a tiež možnosť overenia poistného vzťahu poistenca k určitému dátumu.

Ďalšou veľkou skupinou používateľov portálu ÚDZS sú poisťovne. Okrem funkcií, ktoré má k dispozícii verejnosť, resp. lekári a zamestnanci PZS, majú poisťovne možnosť vyhľadávania v databáze úmrtí a funkciu tzv. zabezpečenej schránky na prenos súborov medzi poisťovňou a ÚDZS.

Súčasťou realizovaných prác bola optimalizácia portálu pre hendikepované skupiny používateľov (ľudia so zrakovým postihnutím), resp. pre používateľov menšinových webových prehliadačov, úprava funkčnosti a redizajn vyhľadávacích formulárov a tiež vylepšenie používateľského rozhrania a kontroly formulárových vstupov.

Chcete sa dozvedieť viac? Pozrite si prípadovú štúdiu k projektu.

Klient: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Dátum realizácie: október 2010

Použité riešenia a funkčné moduly

Použité technológie


Galéria