Infovek

Informačný systém Infovek slúži na zdieľanie rozsiahlej databázy údajov o školách, školských zariadeniach, spolupracovníkoch či subdodávateľoch projektu Infovek, na uľahčenie a zefektívnenie práce s týmito dátami. Systém zároveň slúži na podporu internej komunikácie, ale tiež na podporu komunikácie s jednotlivými školami a externými spolupracovníkmi.

Jednou zo základných funkcií systému je umožniť školám zúčastňujúcim sa projektu Infovek prístup k informáciám týkajúcich sa školy a zároveň aktívne sa podielať na aktualizácii dát o škole. Dôležitou funkciou je tiež poskytovanie podpory vo forme správ, ktoré môžu byť cielené pre jednotlivé školy a prístup k downloadom aktualizovaných verzií softwaru dodávaného školám prostredníctvom projektu Infovek.

Cieľom systému je podporiť najdôležitejšie činnosti interných i externých pracovníkov Infoveku vrátane kompletnej evidencie škôl, pracovníkov škôl, dodávaného hardwaru a softwaru, spolupracovníkov, atď.

Informačný systém Infovek bol navrhnutý na báze riešenia ActiveOffice a v súčasnosti ho plnohodnotne využíva viac ako 2700 užívateľov.

Chcete vedieť viac? Pozrite si prípadovú štúdiu k projektu Infovek.

Klient: Ministerstvo školstva SR
Dátum realizácie: august 2003

Použité technológie


Galéria