KOOPERATIVA

Webové sídlo poisťovne KOOPERATIVA, prostredníctvom ktorého spoločnosť sprístupňuje svojim klientom a návštevníkom v prehľadnej forme množstvo potrebných informácií.

Na stránke sa nachádzajú pravidelne a automaticky aktualizované informácie o investičných produktoch poskytovaných spoločnosťou, ktoré je možné zobraziť v interaktívnom flashovom grafe.

Návštevníci stránky majú k dispozícii aj slovník pojmov, ktorý slúži na ich lepšiu orientáciu v terminológii poisťovníctva. Kompletný obsah slovníku pojmov je spravovaný za pomoci redakčného systému ActiveWeb.

Samozrejmosťou je fulltextové vyhľadávanie v kompletnom obsahu stránky.

www.koop.sk

Klient: Kooperativa poisťovňa
Dátum realizácie: február 2007

Použité riešenia a funkčné moduly

Použité technológie


Galéria