Leasing SLSP

Korporátna stránka dcérskej spoločnosti Slovenskej sporiteľne bola realizovaná na základe spoločného design manuálu Erste Group ešte v roku 2002.
Obsahovo zameraná stránka poskytuje klientom okrem bežných informácií aj možnosť vypočítať si leasingové splátky pomocou prepracovanej leasingovej kalkulačky, ktorú pre tieto účely používajú aj zamestnanci a obchodní zástupcovia leasingovej spoločnosti.

Na stránke je k dispozícii aj pravidelne aktualizovaný prehľad odobratých predmetov leasingu, ktoré sú k dispozícii na predaj. Tento prehľad je riešený cez štandardné statické podstránky v rámci redakčného systému ActiveWeb.

Pre obchodných zástupcov je v rámci stránky vyčlenená aj privátna zóna dostupná po autentifikácii užívateľa, ktorej súčasťou sú rôzne dokumenty na stiahnutie. Táto privátna zóna je však určená aj pre risk manažérov, ktorých úlohou je okrem iného aj vyhodnotenie rizika a overenie údajov o potencionálnych zákazníkoch, či predmetoch leasingu, na čo používaju tzv. vyhľadávací automat.

Pomocou tohto modulu môžu pohodlne a veľmi efektívne prehľadávať niekoľko interných a externých (verejne dostupných) databáz ako napr. Obchodný register, Živnostenský register, Zbierka.sk, Notár.sk, Zlaté stránky, Register vozidiel, Sociálna poisťovňa, Štatistický úrad, Daňový úrad atď.

Modul poskytuje sumarizáciu všetkých výsledkov a ich následné automatické vyhodnotenie na jednom mieste s možnosťou exportu do verzie pre tlač. Celý tento modul je spravovaný prostredníctvom CMS ActiveWeb. (podčiarknuté odkazy by mali smerovať na info o danom module ActiveWebu).

www.leasingslsp.sk

Klient: Slovenská sporiteľňa
Dátum realizácie: júl 2002

Použité riešenia a funkčné moduly

Použité technológie

Ďalšie projekty realizované pre tohto klienta


Galéria