Lenovo IP

Interný portál pre Lenovo slúži v prvom rade na poskytovanie aktuálnych informácií o aktivitách Lenovo v Bratislavskej pobočke.

Systém tiež obsahuje interaktívneho sprievodcu, prostredníctvom ktorého sú užívatelia nasmerovaní k dohľadaniu potrebných informácií a kontaktných údajov.

Interný portál ďalej obsahuje sekciu poskytujúcu prehľad o stavoch účtov. Prehľad pozostáva z veľkého množstva záznamov, poskytovaných v tabuľkovom zobrazení umožňujúcom viacnásobné filtrovanie, vyhľadávanie a zoraďovanie s možnosťou kombinácie týchto operácií za účelom čo najrýchlejšieho zobrazenia iba relevantných záznamov.

Dôraz bol kladený na okamžitú odozvu pri operáciách nad niekoľko desiatok tisíc záznamov. Zdrojovými súbormi sú XLS súbory, ktoré sú po konverzii importované do databázy. Obsah súborov je automaticky kontrolovaný a v prípade chýb sú tieto popísané v chybovej hláške za účelom ich čo najjednoduchšej lokalizácie a úpravy.

Klient: Lenovo
Dátum realizácie: október 2011

Použité technológie

Ďalšie projekty realizované pre tohto klienta


Galéria