Lenovo TMF Processing

Plne automatizovaný informačný systém na podporu predaja produktov spoločnosti prostredníctvom svojich partnerov.

Systém slúži na podporu predaja TMF programov (Tactical Marketing Funds) a je určený najmä pre obchodníkov v jednotlivých krajinách, pracovníkov finančného a platobného oddelenia.

Obchodník do systému zadáva program spolu s produktmi, pri ktorých určuje cieľové množstvo a žiadaný rabat. Finančné oddelenie schvaľuje alebo zamieta zaslané požiadavky.

Po schválení je program zaradení do špecifického validačného procesu, ktorý automaticky priebežne vyhodnocuje úspešnosť programov. Na základe výsledkov automaticky generuje exportný súbor, ktorý je následne nahraný do systému SAP a je automaticky vyplatený.

Systém automaticky dohľadáva stav platby a v prípade vyplatenia spáruje faktúru a notifikuje obchodníka, finančnú skupinu a distribútora.

Klient: Lenovo
Dátum realizácie: november 2010

Použité technológie

Ďalšie projekty realizované pre tohto klienta


Galéria