Lomtec Knowledge Base

Systém vedomostnej databázy Lomtec Knowledge Base (LKB) slúži na vkladanie a zdieľanie zaužívaných firemných postupov a riešení.

Je účinným nástrojom na podporu vzdelávania a odborného rastu zamestnancov spoločnosti. Významnú úlohu zohráva aj v procese zaškolovania nových zamestnancov spoločnosti, ale napr. aj v procese prípravy obchodných ponúk. To znamená, že Lomtec Knowledge Base aktívne používajú aj obchodníci a projektoví manažéri spoločnosti v komunikácii s jednotlivými oddeleniami spoločnosti.

Používatelia do Knowledge Base pristupujú a všetky úkony vykonávajú prostredníctvom prezentačnej vrstvy. Prístup do redakčného systému ActiveWeb je umožnený len administrátorovi vedomostnej databázy. Administrátor má možnosť vytvárať nové kontá pre používateľov, nastaviť úrovne prístupových práv, nastaviť a editovať systém notifikačných e-mailov, zbierať, vyhodnocovať a v prípade potreby editovať jednotlivé dokumenty.

Jednotlivé riešenia a postupy, vkladané do vedomostnej databázy spoločnosti, sú kvôli prehľadnosti, zaraďované do konkrétnych kategórií. Po vložení nového postupu či riešenia sú používatelia vedomostnej databázy automaticky upovedomení prostredníctvom notifikačných e-mailov, ktoré obsahujú názov, stručný popis a možnosť prekliku na konkrétne riešenie. Systém notifikácií je naviazaný aj na komentáre, ktoré je možné k jednotlivým riešeniam priradiť.

Základom riešenia pre Lomtec Knowledge Base, systém internej vedomostnej databázy spoločnosti, sa stal redakčný systém Lomtec ActiveWeb, ktorý obsahuje viaceré pokročilé funkcie na vytváranie, riadenie a zdielanie dokumentov.

Redakčný systém ActiveWeb bol základom riešenia aj v prípade systémov znalostných databáz pre viaceré z agentúr UNDP (United Nations Development Programme), ktoré sme realizovali už v minulosti.

Klient: Lomtec.com
Dátum realizácie: jún 2007

Použité riešenia a funkčné moduly

Použité technológie