MAMA a ja

Mamičkovský portál vydavteľstva Orbis In, ktoré vydáva aj printovú verziu časopisu.

Okrem redakčných článkov majú návštevníci portálu k dispozícii široké spektrum komunitných služieb ako sú napríklad diskusie, miniburza, fotogalérie, atď. Mimoriadne úspešnú sú poradne odborníkov, ale tiež blogy, ktoré umožnili návštevníkom stránky aktívne sa zapojiť do tvorby jej obsahu.

Naša spoločnosť realizovala kompletný redesign a návrh štruktúry nového webu. Základom použitého riešenia sa stal redakčný systém ActiveWeb vo verzii ActiveWeb Magazine.

Použité riešenie je vhodné nielen pre veľké vydavateľstvá, ale aj pre firmy, ktoré tak môžu riadiť obsah svojho vnútrofiremného časopisu, resp. portálu na správu dokumentov, diskusii, fotogalérií a pod.

www.mamaaja.sk

Klient: ORBIS IN
Dátum realizácie: marec 2008

Použité riešenia a funkčné moduly

Použité technológie


Galéria