Matador

Internetová prezentácia Matador a.s., na ktorej spoločnosť informuje o svojich aktivitách a ponúkaných službách.

Obsah stránok je k dispozícii v troch jazykových mutáciách. Okrem štandardných komponentov redakčného systému ActiveWeb sú na tejto stránke použité špeciálne moduly - Pneumatiky, Žiadosti o vstup do spoločnosti a Flash News vyvinuté na požiadavku klienta.

Modul Žiadosti o vstup je integrovaný so systémom riadenia vstupov návštevníkov a zamestnancov do priestorov spoločnosti.

Flash News je front-endový systém tvorby a úpravy článkov na stránke spoločnosti, ktorý je prístupný vybraným používateľom.

Modul Emisie je zabezpečená sekcia stránky prístupná len autorizovaným používateľom, na ktorej sú na dennej báze automaticky aktualizované hodnoty emisií produkovaných spoločnosťou Matador.

Modul pneumatiky slúži na správu zoznamu (katalógu) pneumatík, ich rozmerov a parametrov.

Samozrejmosťou je fulltextové vyhľadávanie nad kompletným obsahom stránky a vo všetkých jazykových verziách.

www.matador.sk

Klient: Matador
Dátum realizácie: máj 2007

Použité riešenia a funkčné moduly

Použité technológie


Galéria