Ministerstvo obrany SR

Implementácia komplexného informačného systému pre verejné obstarávanie Lomtec ActiveProcurement.

Predmetom dodávky bola inštalácia a konfigurácia informačného systému pre verejné obstarávanie ActiveProcurement, ktorý slúži predovšetkým na riadenie a podporu všetkých predpísaných činností spojených s prípravou a realizáciou zadávania zákaziek pre všetky druhy postupov vo verejnom obstarávaní, ktoré sú definované zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Riešenie je koncipované ako webová aplikácia, ktorá umožňuje prístup pre obstarávačov z interného aj externého prostredia, poskytuje funkčnosť automatického generovania harmonogramu zvoleného postupu VO a VOS príp. zákaziek podľa interných smerníc obstarávateľa, e-mailové notifikácie pre jednotlivé kroky verejného obstarávania.

Klient: Ministerstvo obrany SR
Dátum realizácie: máj 2013

Použité technológie


Galéria