MIXERSHOES

Moderný, plne funkčný a graficky pútavý internetový obchod s obuvou pre spoločnosť Mixer, s.r.o.

Pre klienta sme realizovali celkový redesign stránok a implementáciu redakčného systému ActiveWeb eShop, ktorý umožňuje riadenie obsahu webových stránok a spravovanie vlastného internetového obchodu. Systém umožňuje klientovi vytváranie a úpravu neobmedzeného množstva produktov a produktových radov.

V rámci projektu bol veľký dôraz kladený na grafickú časť, celkový design stránky bol veľmi dôležitý. Výsledná podoba stránok pôsobí sviežo a moderne. Návštevníkova pozornosť je nenásilným spôsobom smerovaná na kľúčové produkty internetového obchodu. Dominantná časť titulnej stránky slúži na komunikáciu aktuálnej kampane, ktorú spoločnosť Mixer realizuje aj v off-line prostredí.

Internetový obchod je k dispozícii v dvoch jazykových verziách, v slovenskej a českej. Ceny jednotlivých produktov sú zobrazované v EUR, resp. CZK.

www.mixershoes.com

Klient: MIXERSHOES
Dátum realizácie: november 2009

Použité riešenia a funkčné moduly

Použité technológie

Ďalšie projekty realizované pre tohto klienta


Galéria