Nadácia SLSP (2011)

Kompletný redesign a rozsiahly funkčný update portálu Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Sprehľadnenie a zjednodušenie navigácie, uľahčenie pohybu v článkoch a celkové vylepšenie vzhľadu poskytovaných informácií v rámci všetkých podsekcií.

Úprava viacerých modulov ako napr. Obrázkové galérie a Partnerstvá, implementácia CkEditora a CkFindera.

Novou funkčnosťou je Mailing - nástroj na vytváranie, úpravu a pravidelné zasielanie aktuálnych správ a noviniek.

www.nadaciaslsp.sk

Klient: Nadácia Slovenskej sporiteľne
Dátum realizácie: november 2011

Použité riešenia a funkčné moduly

Použité technológie

Ďalšie projekty realizované pre tohto klienta


Galéria