Nadácia SLSP

Atraktívna webová stránka pre Nadáciu Slovenskej sporiteľne, prostredníctvom ktorej je možné efektívnejším spôsobom komunikovať kľúčové aktivity a hlavné posolstvo nadácie.

Stránka je prístupná aj pre handikepované skupiny užívateľov (k dispozícii je čiernobiela a textová verzia stránky).

www.nadaciaslsp.sk

Klient: Slovenská sporiteľňa
Dátum realizácie: júl 2009

Použité riešenia a funkčné moduly

Použité technológie

Ďalšie projekty realizované pre tohto klienta


Galéria