Osobnosti vedy a techniky

Pre potreby Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sme vytvorili a uviedli do prevádzky rozsiahly portál Osobnosti vedy a techniky na Slovensku.

Hlavným zámerom portálu je popularizácia osobností a vedeckých kolektívov, pracujúcich v oblasti vedy, techniky a výskumu.

Základom použitého riešenia sa stal redakčný systém ActiveWeb, doplnený o niekoľko customizovaných modulov, ktoré slúžia na správu Ocenení, Udeľovateľov ocenení a Osobností.

Jednou z kľúčových častí portálu je galéria ocenených osobností a kolektívov. V rámci redakčného systému je možné osobnosti nielen vytvárať, ale jednoduchým spôsobom doplniť ich profil (meno, obrázok, organizáciu, vedný odbor) a zároveň im priradiť jednotlivé ocenia, ktoré za svoju prácu získali.

Klient: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dátum realizácie: júl 2011

Použité technológie


Galéria