Plánovanie projektových tímov

Pre jednu z najväčších reklamných agentúr na Slovensku sme implementovali systém pre riadenie projektov, plánovanie činností projektových tímov, zadávanie úloh, kontrolu a reportovanie.

Systém je integrovaný s interným informačným systémom spoločnosti, čo umožňuje automatizáciu fakturácie výkonov a prináša ďalšie výhody.

Dátum realizácie: apríl 2004

Použité technológie


Galéria