Pohotovosť

Jednoduchá webová prezentácia spoločnosti Pohotovosť, ktorá sa zaoberá poskytovaním ľahko dostupných úverov pre fyzické osoby a živnostníkov prostredníctvom rozsiahlej siete svojich obchodných zástupcov.

Stránka slúži na vyhľadanie základných informácii o podmienkach poskytnutia úveru a na vyhľadanie obchodného zástupcu spoločnosti v mieste bydliska záujemcu o služby. Najčastejšie využívaným nástrojom na stránkach spoločnosti je kalkulačka na výpočet splátok.

Jedným zo zatiaľ posledných updatov stránky je vyhľadávanie a zobrazovanie siete obchodných zástupcov spoločnosti za využitia služby Google Maps. Veríme, že v dohľadnej dobe sa klient rozhodne aj pre grafický redesign, ktorý umožní prehľadnejšie zobrazenie všetkých informácii a dostupných služieb na stránke.

www.pohotovost.sk

Klient: Pohotovosť
Dátum realizácie: február 2006

Použité riešenia a funkčné moduly

Použité technológie


Galéria