Poisťovňa SLSP

Redesign portálu bývalej dcérskej spoločnosti Slovenskej sporiteľne, dnes už dcéry v rámci veľkej poistnej skupiny Vienna Insurance Group. Pôvodná podoba stránky zodpovedala ešte spoločnému design manuálu Erste Group a bola vytvorená ešte v roku 2002.

V rámci prác na projekte sme realizovali zároveň aj rozsiahly update niektorých už existujúcich modulov a tiež implementáciu viacerých nových, pokročilých funkcií. Výraznou pridanou hodnotou je nový klientsky orientovaný obsah v novej štruktúre.

Nový portál Poisťovne SLSP slúži v prvom rade na informovanie klientov o výhodách ponúkaných produktov a služieb, ale aj o aktuálnom vývoji ich investičných fondov. Poskytuje im maximálne pohodlie pri získavaní potrebných informácií, kompletný servis pri nahlasovaní poistných udalostí, možnosť nahlásenia zmien v zmluve jednoduchým vyplnením príslušných formulárov umiestnených na portáli a mnoho ďalších výhod.

Súčasťou portálu je aj partnerská zóna určená pre predajcov, kde títo môžu zdieľať dokumenty, či skúsenosti vo forme diskusie. Do budúcna bude portál doplnený aj o možnosť online poistenia.

www.pslsp.sk

Klient: Poisťovňa Slovenskej sporiteľne
Dátum realizácie: december 2010

Použité technológie

Ďalšie projekty realizované pre tohto klienta


Galéria