Pomáhajte s nami

Návrh a vytvorenie aplikácie, ktorej primárnym cieľom je zvýšenie transparentnosti pri prerozdeľovaní finančných grantov.

Pomáhajte s nami je projektom Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorá realizuje v poradí už šiesty ročník grantového programu Futbal to je hra! Ten je zameraný na pomoc neprofesionálnym mládežníckym futbalovým klubom na Slovensku.

Aplikácia je navrhnutá a vytvorená v súlade s pravidlami grantového programu. O podpore prihlásených projektov rozhoduje verejné hlasovanie, ktoré prebieha prostredníctvom SMS hlasovania. Granty s najvyšším počtom hlasov si následne rozdelia sumu 60 tisíc Eur.

Klient: Nadácia Slovenskej sporiteľne
Dátum realizácie: jún 2015

Použité technológie

  • Adobe ColdFusion
  • Oracle

 

Galéria