Prekladateľský a archivačný IS

Prekladateľský a archivačný systém (PAS) slúži na kompletné riadenie dokumentov určených na preklad.

Dôležitou súčasťou riešenia pre Centrálny depozitár cenných papierov (CDCP) je systém pre správu a riadenie dokumentov (document management system), ktorí postupne zabezpečuje upload dokumentov na preklad, ich prerozdelenie jednotlivým prekladateľským agentúram a následne priradenie dokumentov konkrétnym prekladateľom. Súčasťou tohto procesu je aj stanovenie termínov a sledovanie ich dodržiavania ako aj sledovanie čerpania predplatených objemov normostrán.

V rámci projektu sme zabezpečovali aj dodávku a implementáciu softvéru TRADOS od spoločnosti SDL. Prekladateľský softvér TRADOS patrí medzi najpoužívanejšie CAT (computer-aided translation) nástroje, tzv. počítačom podporované prekladové systémy.

Súčasťou CAT nástrojov je aj tzv. prekladová pamäť (translation memory) a terminologická databáza (terminology database), ktoré podporujú prácu s predkadmi.
 

Klient: Centrálny depozitár cenných papierov
Dátum realizácie: marec 2011

Použité technológie

  • .NET
  • MS SQL Server
  • SDL Trados

Galéria