Realitná spoločnosť SLSP

Korporátna stránka dcérskej spoločnosti Slovenskej sporiteľne bola realizovaná na základe spoločného design manuálu Erste Group v roku 2007.

www.realityslsp.sk

Klient: Slovenská sporiteľňa
Dátum realizácie: august 2007

Použité technológie

Ďalšie projekty realizované pre tohto klienta


Galéria