Reklamný textil

Webová prezentácia, ktorej nosným prvkom je prepracovaný katalóg produktov s možnosťou vytvárania a editácie produktových radov, hromadného uploadu produktov, produktových parametrov a obrázkov.

Katalóg produktov je k dispozícii na stiahnutie v podobe printovej verzie. Zaujímavou funkcionalitou je možnosť listovania v katalógu produktov za pomoci technológie FlipViewer.

www.reklamnytextil.sk

Klient: Reklamný textil
Dátum realizácie: október 2008

Použité riešenia a funkčné moduly

Použité technológie


Galéria