Repre

Spoločnosť RePre, s.r.o. je v súčasnosti jedným z najväčších dodávateľov reklamných predmetov na Slovensku. Portfólio spoločnosti tvorí viac ako 17.000 tovarov.

Práce na projekte boli rozdelené do dvoch fáz. Výsledkom prvej fázy bol funkčne nadštandardný katalóg produktov s možnosťou importu produktov a hromadného uploadu obrázkov.

V druhej fáze sme katalóg produktov rozšírili o modul eShop s možnosťou on-line predaja produktov spoločnosti na internete. Okrem toho sme celú aplikáciu prepojili s účtovníctvom a skladovým hospodárstvom klienta (Pohoda od spoločnosti Stormware).

www.repre.sk

Klient: RePre
Dátum realizácie: september 2008

Použité riešenia a funkčné moduly

Použité technológie


Galéria