Ministerstvo hospodárstva SR

Implementácia komplexného informačného systému pre verejné obstarávanie Lomtec ActiveProcurement.

Predmetom dodávky bola inštalácia a konfigurácia informačného systému pre verejné obstarávanie ActiveProcurement, ktorý slúži predovšetkým na riadenie a podporu všetkých predpísaných činností spojených s prípravou a realizáciou zadávania zákaziek pre všetky druhy postupov vo verejnom obstarávaní, ktoré sú definované zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Klient: Ministerstvo hospodárstva SR
Dátum realizácie: december 2013

Použité technológie


 

Galéria