Vojenské lesy a majetky SR

Dodávka pokročilého informačného systému Lomtec ActiveProcurement na podporu riadenia procesov verejného obstarávania pre Vojenské lesy a majetky SR, š.p.

Predmetom dodávky bola inštalácia a konfigurácia IS, nastavenie používateľov a kompletné zavedenie organizačnej štruktúry.

Cieľom IS je podporovať činnosti a procesy v rámci verejného obstarávanie za účelom dosiahnutia ich vyššej efektívnosti a transparentnosti.
 
Pridanou hodnotou Lomtec ActiveProcurementu sú predovšetkým:

  • podrobná evidencia všetkých verejných obstarávaní
  • podpora procesov verejného obstarávania
  • podpora tvorby dokumentov a oznámení (prostredníctvom využitia preddefinovaných šablón)
  • správa databázy záujemcov, uchádzačov a dodávateľov

Klient: Vojenské lesy a majetky SR š.p.
Dátum realizácie: december 2012

Použité technológie


Galéria