Slovenský plynárenský priemysel

Útvar internej komunikácie spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. nás v rámci užšieho výberového konania oslovil s požiadavkou na realizáciu grafického návrhu a kompletného design manuálu pre svoj nový intranetový portál.

Klient bol s výsledkami našej práce veľmi spokojný a preto sa rozhodol požiadať nás aj o následnú implementáciu nami navrhnutého designu a kompletného riešenia nového portálu.

Nový intranetový portál sme realizovali na báze SAP NetWeaver Portal. Po základnej konfigurácii portálu a nasadení nami navrhnutého designu sme pristúpili k sfunkčneniu content management systému, do ktorého sme premigrovali vybrané časti obsahu pôvodného portálu.

V ďalšej fáze projektu sme postupne riešili štrukturalizáciu článkov a dokumentov s cieľom sprehľadniť a zjednodušiť informačný obsah na portáli. K sprehľadneniu prispeli aj možnosti nastavenia automatickej expirácie a archivácie neaktuálnych článkov, rozšírené vyhľadávanie článkov a dokumentov podľa sekcie, autora, dátumu a pod. Rozšírené vyhľadávanie v rámci obsahu bolo implementované ako nadstavba štandardného SAP search enginu TREX.

Prípadová štúdia

Klient: Slovenský plynárenský priemysel
Dátum realizácie: august 2008

Použité technológie

  • MS SQL Server
  • SAP NetWeaver Portal
  • J2EE

Galéria