UNDP CDL

Aplikácia UNDP Capacity Development Library je knižnica dokumentov a publikácií pre United Nations Development Programme.

Knižnica je súčasťou aplikačnej platformy Who’s Who Network, ktorú spoločnosť Lomtec.com vyvinula pre potreby organizácie United Nations. Platforma Who’s Who Network umožňuje organizácii vytvárať odborne zamerané portály obsahujúce databázy expertov a členov, diskusie, odborné pracovné skupiny, knižnice dokumentov, databázy projektov, prípadových študií a pod.

Klient: UNDP
Dátum realizácie: máj 2005

Použité riešenia a funkčné moduly

Použité technológie

Ďalšie projekty realizované pre tohto klienta


Galéria