CTS Viaggi

Rozsiahly webový portál s množstvom pokročilých funkcií určených pre zákazníkov spoločnosti vo viacerých krajinách sveta. Služby portálu sú zamerané predovšetkým na predaj produktov a služieb spoločnosti CTS Viaggi.

CTS Viaggi je jednou z najväčších cestovných kancelárii v Taliansku. Naša vzájomná spolupráca na vývoji webového portálu spoločnosti začala už v roku 2002.

V prvej fáze projektu bol realizovaný jedinečný systém online rezervácie leteniek v reálnom čase, ktorý vyhľadá voľné letenky v celosvetovom rezervačnom systéme WorldSpan, ako aj v internom systéme CTS postavenom na technológii AS/400. Pri zápise objednávky systém zapíše potrebné údaje do interného systému CTS a zároveň vytvorí rezerváciu aj v rezervačnom systéme Worldspan.

V roku 2007 sa uskutočnil redesign grafiky do dnešnej podoby, pričom bol ActiveWeb obohatený o jedinečný systém umožňujúci online predaj zájazdov ako aj o modul CRM.

www.cts.it

Klient: CTS Viaggi
Dátum realizácie: júl 2007

Použité riešenia a funkčné moduly

Použité technológie

Ďalšie projekty realizované pre tohto klienta


Galéria