KOMUNÁLNA poisťovňa

Webstránka spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, prostredníctvom ktorej spoločnosť informuje o aktualitách z prostredia spoločnosti, ponúkaných službách, kontaktných údajoch a iných dôležitých informáciách.

Na stránke sa tiež nachádza kalkulačka na výpočet poistného a pravidelne automaticky aktualizované informácie o investičných produktoch poskytovaných spoločnosťou, ktoré je možné zobraziť v interaktívnom flashovom grafe. Samozrejmosťou je fulltextové vyhľadávanie v kompletnom obsahu stránky a automaticky generovaná mapa stránok.

www.kpas.sk

Klient: KOMUNÁLNA poisťovňa
Dátum realizácie: júl 2008

Použité riešenia a funkčné moduly

Použité technológie


Galéria