Študentský klub

Slovenská sporiteľňa je lídrom v segmente študenských účtov a má dlhodobú snahu o efektívnu komunikáciu s cieľovou skupinou mladých ľudí. Vhodnou platformou takejto komunikácie sú práve kvalitne spracované webové stránky, prostredníctvom ktorých banka komunikuje jednotlivé benefity spojené s vedením študentského účtu v Slovenskej sporiteľni.

Primárnym impulzom pre redesign stránky bolo nahradenie zastaralého grafického výzoru stránky. Pôvodnú verziu portálu sme pre klienta sprevádzkovali ešte v roku 2005 a je celkom prirodzené, že v roku 2009 už stránka nemohla spĺňať legitímne sa zvyšujúce nároky užívateľov.

Okrem výrazných grafických zmien došlo aj k viacerým vylepšeniam kľúčových modulov a funkcionalít, ktoré sú k dispozícii hlavne pre registrovaných užívateľov. Mimoriadnej obľube sa teší najmä bezplatná SMS brána.

Veľký dôraz pri redesigne bol kladený na celkovú užívateľskú prívetivosť a s tým súvisiace nové usporiadanie prvkov a definovanie logickej architektúry stránok. V tejto súvislosti bola vykonaná aj základná SEO optimalizácia, tak aby stránky dokázali účinne komunikovať s najčastejšie používanými vyhľadávačmi.

Klient: Slovenská sporiteľňa
Dátum realizácie: máj 2009

Použité riešenia a funkčné moduly

Použité technológie

Ďalšie projekty realizované pre tohto klienta


Galéria