Slovenská sporiteľňa

Nový web Slovenskej sporiteľne je výsledkom dlhodobého snaženia banky o ponuku obsahovo pestrých informácií v príťažlivom dizajne a o potvrdenie pozície lídra aj v oblasti moderného bankovníctva.

Celá nová koncepcia vrátane grafického dizajnu a všetkých technologických vylepšení je dielom kvalitnej tímovej práce pracovníkov spoločnosti Lomtec.com v spolupráci s viacerými oddeleniami Slovenskej sporiteľne.

Redizajn a definovanie novej, prehľadnejšej štruktúry stránky však zďaleka nie sú jedinými zmenami, ktoré boli na webe Slovenskej sporiteľne vykonané.
Skvalitnené boli viaceré nástroje súvisiace s bankovými produktami, vyhľadávanie obchodných miest a bankomatov (integrácia s Google Maps), ponuka pracovných píležitostí, privátna zóna, vyhľadávanie v ponuke developerských projektov, ktoré banka financuje, atď.

K skvalitneniu informovanosti klientov a médií poslúži aj odoberanie noviniek napríklad cez RSS, či prostredníctvom newslettra. V neposlednom rade sme mysleli aj na hendikepovaných používateľov, ktorí majú možnosť prezerať si stránku v textovej, či čiernobielej verzii.

K výraznému zefektívneniu práce zamestnancov Spovenskej sporiteľne prispieva aj integrácia niektorých modulov s internými bankovými aplikáciami. Cieľom integrácie je predovšetkým pravidelná automatizovaná aktualizácia dát na webe, ako je to napr. v prípade kurzových lístkov, ktoré sú aktualizované niekoľkokrát za deň, alebo v prípade informácií o obchodných miestach a bankomatoch, ktoré sa aktualizujú raz denne.

Rozsiahlejšia integrácia bola realizovaná v prípade riadenia ľudských zdrojov, kedy pracovníci tohoto oddelenia prostredníctvom webu publikujú voľné pracovné miesta a zároveň zbierajú zaevidované registrácie uchádzačov. Ponuky pracovných miest, ktoré sa vytvárajú v internom systéme SAP eRecruiting sa prostredníctvom webových služieb prenášajú na web SLSP, odkiaľ sú denne automaticky exportované na portál www.profesia.sk.

Registrácie so životopismi uchádzačov zasielané z webu SLSP sú pravidelne exportované priamo do SAP eRecruiting systému, kde sú ďalej spracovávané. Celý tento proces ušetrí denne pracovníkom oddelenia ľudských zdrojov hodiny práce.

Prípadová štúdia

www.slsp.sk

Klient: Slovenská sporiteľňa
Dátum realizácie: september 2009

Použité technológie

Ďalšie projekty realizované pre tohto klienta


Galéria