SLSP Grunty

Kompletný redesign webového portálu Poisťovne Slovenskej sporiteľne, člena poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group. Súčasťou realizovaných prác bol zároveň rozsiahly update niektorých existujúcich modulov a implementácia viacerých nových, pokročilých funkcií, no predovšetkým nový klientsky orientovaný obsah v novej štruktúre.

Portál slúži v prvom rade na informovanie klientov poisťovne o výhodách ponúkaných produktov a služieb, ale aj o aktuálnom vývoji ich investičných fondov. Poskytuje im maximálne pohodlie pri získavaní potrebných informácií, kompletný servis pri nahlasovaní poistných udalostí, možnosť nahlásenia zmien v zmluve jednoduchým vyplnením príslušných formulárov umiestnených na portáli a mnoho ďalších výhod.

Súčasťou portálu je aj partnerská zóna určená pre predajcov, kde títo môžu zdieľať dokumenty, či skúsenosti vo forme diskusie. Do budúcna bude portál doplnený aj o možnosť online poistenia.

www.grunty.sk

Klient: Realitná spoločnosť Slovenskej sporiteľne
Dátum realizácie: september 2010

Použité riešenia a funkčné moduly

  • Správa nehnuteľností

Použité technológie

Ďalšie projekty realizované pre tohto klienta


Galéria