SLSP iXtra

Moderný a graficky atraktívny portál je zameraný prevažne na cieľovú skupinu žiakov základných a stredných škôl.

Základnou úlohou tejto tzv. mikrostránky je zabaviť mladých ľudí formou rôznych hier, online chatu, možnosťou stiahnuť si rôzne zábavné pozadia či polyfonické zvonenia do svojho mobilného telefónu, pozrieť si aktuálnu databázu kultúrnych podujatí v rámci celého Slovenska atď. Popri tom sú samozrejme okrajovo a nenáročnou formou prezentované aj kľúčové bankové produkty určené pre túto cieľovú skupinu.

Na správu obsahu všetkých modulov používajú zamestnanci Slovenskej sporiteľne systém ActiveWeb vo verzii Professional, ktorý bol vo veľkej miere prispôsobovaný konkrétnym potrebám klienta.

www.ixtra.sk

Klient: Slovenská sporiteľňa
Dátum realizácie: máj 2006

Použité riešenia a funkčné moduly

Použité technológie

Ďalšie projekty realizované pre tohto klienta


Galéria