StaffCouncil

Zadávateľom projektu StaffCouncil boli spoločne UNDP (United Nations Development Programm), UNFPA (United Nations Population Fund) a UNOPS (United Nations Office for Project Services). Systém slúži na podporu komunikácie a výmenu skúseností a znalostí medzi jednotlivými agentúrami UNDP. Riešenie je postavené na našom redakčnom systéme Lomtec ActiveWeb, ktorý je doplnený o viacero špeciálne prispôsobených modulov ( Knižnica dokumentov, Databáza expertov, Databáza projektov, Diskusie odborníkov, Databáza liniek, a pod.)

Súčasťou riešenia je workflow na riadenie obehu dokumentov spolu s možnosťou nastavenia notifikácií. Používateľom je umožnené dokumenty vytvárať, zdieľať, vyhľadávať a procesne spracovávať. Riešenie obsahuje multi-úrovňový používateľský systém pre veľké množstvo používateľov.

Klient: UNDP
Dátum realizácie: február 2002

Použité riešenia a funkčné moduly

Použité technológie


Galéria