Starland Holding

Prezentačné portálové riešenie a IS na správu projektov a záujmových lokalít klienta.

Súčasťou prezentácie spoločnosti sú aj zrealizované projekty, ktoré je možné spravovať prostredníctvom modulu na správu projektov. Modul v obdobnom rozsahu a funkčnosti slúži aj na správu časti záujmových lokalít.
 

Klient: STARLAND HOLDING
Dátum realizácie: máj 2013

Použité technológie


Galéria