Štastná pôžička

Mikrostránka pre spoločnosť Pohotovosť, ktorá je lídrom na trhu v oblasti poskytovania krátkodobých úverov.

Mikrostránka venovaná súťaži pod názvom Šťastná pôžička pozostáva z titulnej stránky a troch podstránok (Ako získam Šťastnú pôžičku, Koľko ušetrím, Vaše otázky), na ktorých sú v stručnosti a graficky pútavo vysvetlené pravidlá celej súťaže.

Pre klienta, spoločnosť Pohotovosť, už dlhodobo zabezpečujeme komplexné webové služby. V tomto prípade sme spracovali základný grafický koncept, ktorý klient používa aj v off-line kampani, navrhli architektúru stránky s dôrazom na jednoduchú orientáciu vrátane neprehliadnuteľných navigačných prvkov.

Šťastná pôžička nie je prvou miktrostránkou, realizovanou pre tohto klienta. V minulosti sme kompletne zabezpečeli projekt pod názvom Šťastná hodinka.

www.stastnapozicka.sk

Klient: POHOTOVOSŤ
Dátum realizácie: jún 2010

Použité technológie


Galéria